Laman Utama

SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'had Tahfiz | Tadika Hira'

BULETIN EDISI

SIDANG REDAKSI

Penasihat Abd. Rahaim Md Isa
Ketua Pengarang Ayub Sidik
Penolong Pengarang Johari Said, Saiful Jamsyir Md. Hakim, Siti Khadijah Ali, Suraida Hanim Hassan, Hamilah Basiran

Email : bul_hira@yahoo.com

MUSLEH - Pusat Pendidikan SRI-SMI Berhad
 

Pengenalan MUSLEH

MUSLEH ialah Pusat Pendidikan SRI-SMI Berhad. Ia didaftarkan pada bulan Mei 2000. MUSLEH ditubuhkan untuk mewujudkan penyelarasan dan perkongsian wawasan serta sumber; bekerjasama dikalangan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Islam (SRI & SMI) dalam pelbagai bidang khususnya perkembangan pendidikan Islam bersepadu, aspek bina minda, bina sakhsiah dan pembangunan kakitangan.
 
Visi MUSLEH
"Memperkasa sistem pendidikan Islam dalam arus perdana negara penjana generasi penerus ulama, umara', azkiya' dan aghniya' sebagai kelompok teras dalam perjuangan mendaulatkan pelaksanaan syariat Allah secara menyeluruh dan kebangunan masyarakat dan negara yang berdaya saing"
 
Misi MUSLEH
"Memperkasa sistem pendidikan Islam peringkat rendah dan menengah untuk menjana generasi rabbani melalui pendekatan holistik dan pengurusan profesional"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com