Laman Utama

SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'had Tahfiz | Tadika Hira'

BULETIN EDISI

SIDANG REDAKSI

Penasihat Abd. Rahaim Md Isa
Ketua Pengarang Ayub Sidik
Penolong Pengarang Johari Said, Saiful Jamsyir Md. Hakim, Siti Khadijah Ali, Suraida Hanim Hassan, Hamilah Basiran
Email : bul_hira@yahoo.com
Persatuan Ibubapa & Guru


SKIM SIMPANAN BESTARI

Maklumat ringkas berkenaan Skim Simpanan Bestari Secara Berkelompok anjuran PIBG.

Peluang keemasan untuk seluruh warga Hira’

Kebaikan skim ini ialah :

1. Rancangan kewangan untuk pelajaran anak

2. Caruman bulanan yang rendah, antara RM 10 hingga RM 100 sahaja.

3. Perlindungan untuk menghadapi musibah.

4. Pahala membantu mereka yang memerlukan serta khairat kematian

5. Hadiah RM 750 untuk SPM 5A ( ½ ).

Contoh 

Caruman Manfaat kematian/
keilatan kekal
Manfaat
khairat
Contoh
tempoh
Contoh
kadar ke-
untungan
Nilai
matang
Semua
sebab
Kema-
langan
$20

$6,000
+
AP

$12,000
+
AP

$600 15 thn 4% $3,748
$30

$9,000
+
AP

$18,000
+
AP

$700

15 thn

4%

$5,623

$50

$15,000
+
AP

$30,000
+
AP

$900

15 thn

4%

$9,371

AP ialah akaun peserta, iaitu 75% daripada jumlah caruman. Untuk pendaftaran, sila bawa  salinan kad pengenalan, dan surat beranak anak serta bayaran.

PIBG Sri Hira’ juga menyediakan khidmat takaful kenderaan bagi pembaharuan cukai jalan.

Ibu bapa yang ingin menderma kepada PIBG atau Institusi Pendidikan Hira’ dalam jumlah melebihi RM 100 boleh mendapat pengecualian cukai. Sila berhubung dengan YDP PIBG Sri Hira’ di talian 016 2167790 atau email : maaf01@tm.net.my.


 

© 2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com