SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'had Tahfiz | Tadika Hira'

Laman Utama

MENU

Sejarah Penubuhan
Sistem Pendidikan
Perkembangan
Visi & Misi
Lembaga Pentadbir
10 Tahun Hira'

NEWSLETTER-IPHIRA'


VISI & MISI PENDIDIKAN HIRA'
 
Visi

Hira' sebagai institusi di dalam sistem pendidikan Islam bersepadu, komprehensif, menyeluruh, terunggul dan dihormati oleh masyarakat

Misi
  • Menyediakan pakej pendidikan Islam bersepadu dan lengkap
     
  • Melahirkan pendidik dan pelajar yang rabbani, beriman dan berakhlak
     
  • Mewujudkan suasana kondusif dan budaya kerja cemerlang
     
  • Memperluaskan dan memperkukuhkna ukhuwwah di kalangan pendukung dan pencinta sistem pendidikan Islam.
 

2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com