Make your own free website on Tripod.com

SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'had Tahfiz | Tadika Hira'

Laman Utama


NEWSLETTER-IPHIRA'


UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
 
Apa itu UPSR?

UPSR adalah program pengujian yang ditadbir secara berpusat untuk menilai pencapaian kognitif pelajar di akhir sekolah rendah.

Siapa yang menduduki UPSR?

Peperiksaan ini diambil oleh pelajar di akhir Tahun Enam pendidikan rendah.

Apakah objektif UPSR?

Objektifnya ialah untuk menilai pencapaian pelajar sekolah rendah dalam kemahiran asas mereka dan juga bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Sains. Ia berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ).

Apakah mata pelajaran yang diuji?

Pelajar diuji bagi matapelajaran berikut :-

1. Bahasa Melayu (Pemahaman)
2. Bahasa Melayu (Penulisan)
3. Bahasa Inggeris
4. Matematik
5. Sains
Bagaimana UPSR dilaporkan?

UPSRI dilapor berdasarkan pencapaian pelajar dalam setiap ujian menggunakan skala lima-mata:

A
B
C

-
-
-

Sangat Baik
Baik
Sederhana

Pencapaian di atas tahap penguasaan minimum (lulus)


D
E

-
-

Lemah
Sangat Lemah

Pencapaian di bawah tahap penguasaan minimum (gagal)

(Sumber : Lembaga Peperiksaan Malaysia http://www2.moe.gov.my/~lp/faq_upsr.htm )

 

2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com