Make your own free website on Tripod.com

SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'had Tahfiz | Tadika Hira'

Laman Utama


NEWSLETTER-IPHIRA'


 

 

KURIKULUM - Sekolah Rendah Islam Hira' (Batu Belah)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Islam Hira' terbahagi kepada tiga, Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Akademik, Kurikilum Baru Sekolah Rendah Islam (KBSRI) Diniyyah dan Kurikulum SRIH.

KBSR Akademik
 
Bil. Matapelajaran
1 Bahasa Malaysia
2 Bahasa Inggeris
3 Matematik
4 Tulisan Jawi
5 Pendidikan Seni
6 Pendidikan Jasmani
7 Sains
8 Kemahiran Hidup
9 Kajian Tempatan

KBSRI Diniyyah
 
Bil. Matapelajaran
1 Hafazan Al-Quran
- Sistem Iqra'
- Tilawah
- Hafazan
2 Bahasa Arab
3 Aqidah
4 Feqah
5 Akhlaq
6 Sirah
7 Tajwid

 

Kurikulum SRIH
 
Bil. Matapelajaran
1 Pehaman Al-Quran & As-Sunnah
2 Perhimpunan
3 Makan
4 Wudhu
5 Solat berjemaah
6 Mentor-Menti

 

 

2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com