Make your own free website on Tripod.com
Go
Profil SRIH
Logo & Motto
Nasyid
Kurikulum
Kakitangan
Taqwim

Laporan
Akademik
Ko-kurikulum

Prestasi
  UPSRI
  UPSR
 
PRESTASI UPSRI 1996

Pada tahun 1996, Majlis Guru Besar Sekolah-Sekolah Islam Malaysia (MGBSIM) telah mewajibkan setiap sekolah di bawah naungannya untuk menduduki peperiksaan anjurannya iaitu Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Islam (UPSRI). 

Keputusan 9A

NIK AISHAH BT. NIK AZNAN

ZAID ABDULLAH B. AHMAD

Peperiksaan
Bilangan Calon   
Keputusan 9A 
Keputusan 8A
Keputusan 7A 

: UPSRI 1996
: 91 orang pelajar
: 2 orang pelajar
: 3 orang pelajar
: 2 orang pelajar

Prestasi Keseluruhan
Peratus kelulusan bagi setiap matapelajaran adalah di atas 75%. Pencapaian ini bolehlah diangggap baik memandangkan bilangan calon dari SRI Hira' adalah paling tinggi iaitu 91 orang pelajar berbanding sekolah-sekolah rendah Islam yang lain yang hanya mempunyai calon dalam lingkungan 10 - 64 orang pelajar sahaja. Pencapaian ini boleh dipertingkatkan lagi pada masa-masa akan datang, InsyaAllah.

Perbandingan Peratus Kelulusan
Bagi Setiap Matapelajaran UPSRI Tahun 1996
Dengan Sekolah-Sekolah Rendah Islam Lain Di Malaysia

(semua angka dalam peratus)

SEKOLAH
RENDAH ISLAM

(Bil. Calon)
MATAPELAJARAN UPSRI
AQ
103
AQ
102
AQ
101
BA
202
BA
201
FK
301
AD
401
AH
501
SR
601

1.   SRI Hira',
Klang
      (91) 

2.   SRI Aman, K.
      Bharu
(45)

3.   SRI Al-Amin,
     
Gombak (47)

4.   SRI Al-Amin,
KL
     
(64)

5.   SRI Al-Amin,
      Serdang
(27)

6.   SRI Al-Azhar,
      Jitra
(10)

7.   SRI Al-Furqan,
      K. Kangsar
(23) 

8.   SRI Al-Hidayah,
      Ipoh
(34)

9.   SRI Hidayah,
      J. Bahru
(32)

10. SRI Al-Irsyad,
      Kuantan
(41)

11. SRI Al-Islah,
      Sg. Petani
(32)

12. SRI As-Saidiyah,
      Seremban
(12)

87.0


89.0


83.0


91.0


100.0


100.0


100.0


100.0


87.0


95.0


94.0


83.0

87.0100.0


98.0


98.0


100.0


100.0


100.0


97.0


100.0


93.0


100.0


92.0

76.082.0


91.0


92.0


93.0


100.0


91.0


85.0


94.0


80.0


94.0


92.0

88.093.0


91.0


97.0


93.0


90.0


83.0


94.0


97.0


80.0


100.0


92.0

90.093.0


74.0


89.0


96.0


60.0


74.0


74.0


97.0


61.0


84.0


58.0

88.093.0


79.0


95.0


96.0


60.0


83.0


100.0


100.0


90.0


81.0


92.0

78.089.0


83.0


84.0


85.0


90.0


57.0


100.0


97.0


76.0


84.0


83.0

84.096.0


85.0


97.0


96.0


100.0


91.0


100.0


97.0


88.0


94.0


92.0

76.089.0


77.0


94.0


85.0


90.0


74.0


94.0


87.0


80.0


66.0


67.0

(Jadual 1)

Petunjuk :-
AQ 103
AQ 102
AQ 101
BA 202
BA 201
FK 301
AD 401
AH 501 
SR 601
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Al-Quran (Hafadzan)
Al-Quran (Bacaan)
Al-Quran (Bertulis)
Bahasa Arab (Kefahaman)
Bahasa Arab (Penulisan)
Feqh
Aqidah
Akhlaq
Seerah Islam

[ SRI Hira' | SMI Hira' | MTA Hira' ]
[ Pengumuman | Berita Semasa | Forum Maya | Taqwim ]

2000 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com