Make your own free website on Tripod.com

SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'had Tahfiz | Tadika Hira'

Laman Utama

KEPUTUSAN PMR


NEWSLETTER-IPHIRA'


PRESTASI PMR 1997

Pada tahun 1997, seramai 43 calon dari Sekolah Menengah Islam Hira' telah menduduki peperiksaan PMR. Pada tahun itu buat pertama kalinya calon-calon SMIH mengambil peperiksaan di sekolah selepas dibenarkan menjadi Pusat Peperiksaan PMR.

Peratus kelulusan keseluruhan yang telah berjaya diperolehi ialah 96.4%. Kelulusan 100% telah diperolehi dalam 6 matapelajaran iaitu Bahasa Melayu, Geografi, Sejarah, Sains, Kemahiran Hidup dan Pendidikan Islam (sila rujuk jadual di bawah). Seperti pada tahun 1996, hanya seorang sahaja yang berjaya memperolehi keputusan 9A, manakala 5 orang 8A 1B dan seorang 7A 2B.

KEPUTUSAN 9A

KHANSA' BT. ZULKIFLI


Perbandingan Peratus Kelulusan
Dengan Sekolah-Sekolah Lain Di Malaysia
PMR Tahun 1997
(semua angka dalam peratus)
 

Matapelajaran

SMI Hira'

Seluruh
Negara

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab Komunikasi
Geografi
Sejarah
Matematik
Sains
Kemahiran Hidup
Pendidikan Islam
100
93.0
76.7
100
100
97.7
100
100
100
92.6
63.2
-
91.2
90.5
90.3
90.9
91.3
90.3
Layak Tingkatan 4 100 -
Peratusan 9A 2.3 -

 

2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com