Make your own free website on Tripod.com

SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'ahad Tahfiz | Tadika Hira'

Laman Utama

TAHUN PMR


NEWSLETTER-IPHIRA'


PRESTASI PMR 1996

Pada tahun 1996, seramai 32 orang calon dari Sekolah Menengah Islam Hira' telah menduduki peperiksaan PMR.

Peratus kelulusan keseluruhan yang telah berjaya diperolehi ialah 97.1%. Kelulusan 100% telah diperolehi dalam 4 matapelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sains, Matematik dan Pendidikan Islam (sila rujuk jadual di bawah). Pada tahun 1996, hanya seorang sahaja yang berjaya memperolehi keputusan 9A, manakala 4 orang 8A 1B dan seorang 7A 2B.

KEPUTUSAN 9A

RINA BT. SADON


Perbandingan Peratus Kelulusan
Dengan Sekolah-Sekolah Lain Di Malaysia
PMR Tahun 1996
(semua angka dalam peratus)
 

Matapelajaran

SMI Hira'

Seluruh
Negara

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab Kom.
Geografi
Sejarah
Matematik
Sains
Kemahiran Hidup
Pendidikan Islam
100
94.1
88.2
97.1
97.1
100
100
97.1
100
92.3
62.4
81.1
88.9
87.7
89.1
92.7
90.5
89.7
Layak Tingkatan 4 100 -
Peratusan 9A 2.9 1.9

 

2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com