Make your own free website on Tripod.com

SRI Hira' | SMI Hira' | Hira' Shah Alam | Ma'ahad Tahfiz | Tadika Hira'

Laman Utama

TAHUN PMR


NEWSLETTER-IPHIRA'


PRESTASI PMR 1998

Pada tahun 1998, seramai 47 orang pelajar Sekolah Menengah Islam Hira' telah menduduki peperiksaan PMR pada tahun 1998. Peratus kelulusan keseluruhan yang berjaya diperolehi ialah 98.1%.

Kelulusan 100% telah berjaya diperolehi di dalam matapelajaran Bahasa Melayu, Geografi, Sejarah, Matematik, Sains, Kemahiran Hidup & Pendidikan Islam (sila rujuk jadual di bawah). 4 orang pelajar telah berjaya memperolehi keputusan 9A , 4 orang  8A 1B dan seorang 7A 2B.

KEPUTUSAN 9A

ABDUL MUIZZ B. MORHALIM

MUHAMMAD AMIN B. IBRAHIM

NADZARATUL IMAN BT. SUNHAJI

RUGAIYAH BT. SAHAK


Perbandingan Peratus Kelulusan
Dengan Sekolah-Sekolah Lain Di Malaysia
PMR Tahun 1998
(semua angka dalam peratus)
 

Matapelajaran

SMI Hira'

Seluruh
Negara

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab Kom.
Geografi
Sejarah
Matematik
Sains
Kemahiran Hidup
Pendidikan Islam
100
97.9
85.1
100
100
100
100
100
100
93.3
64.3
81.7
92.5
90.7
90.7
91.3
91.9
90.2
Layak Tingkatan 4 100 -
Peratusan 9A 8.5 3.2

 

2001 Laman Siber Hira'
Email Webmaster : iphira@lycos.com